Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
EDİTÖRE MEKTUP

Giriş

Sayın Önal ve Turantan'ın kaleme aldığı "Ayrılışının 10. Yıldönümü nedeniyle Prof. Dr. Bülent Tarcan" başlıklı yazıyı (TND 10: 229-231, 2000) ilgi ile okudum. Bu çalışma gerek Türk Nöroşirürjisinin geçmişine ışık tutmak adına, gerekse ülkemizin Nöroşirürjisinin oluşumuna katkıda bulunan değerli hekimleri yad etmek adına oldukça değerlidir. Yazarları kutlamak gerekir. Bu çalışmaya sayın Prof. Dr. Bülent Tarcan'ın yazılarının bir listesinin eklenmesi Türk Nöroşirürjisinin tarihi ile ilgilenen tüm okuyucular açısından daha yararlı olurdu. Yazıda sayın Tarcan'ın 1954 yılında Oliver'den çevirilerek yayınlanan Nöroşirürjinin esasları adlı kitabının bu alandaki ilk Türkçe eser olduğu belirtilmektedir. Nöroşirürjiyi kapsayan ilk eser 1937Yılında Dr. Cemil Şerif Baydur (1894-1967) tarafından kaleme alınan "Nöroşirürji Bahisleri" adlı kitaptır.

Dr. Sait Naderi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji ABD
İzmir