Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
NÖROŞİRÜRJİ VE MOLEKÜLER GENETİK
Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU, Sebahattin ÇOBANOĞLU
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşrürji Anabilim Dalı, Edirne

Özet

Moleküler genetikteki son gelişmeler hastalıklara yaklaşımımızı farklı bir yönde etkilemeye başlamıştır. Hücresel tıp kavramı artık yerini moleküler düzeye bırakmıştır. İdiyopatik olarak nitelenen birçok hastalıkta sorunun genetik kökenli olduğu ortaya çıkmıştır. Nörolojik bilimler, genetik çalışmaların yoğun olduğu tıp dallarının başında gelmektedir. Nöroşirürjiyenlerin cerrahi tedavi yöntemlerinin yanısıra yeni genetik tedavi yaklaşımlarını yakından takip etmeleri şart olmuştur. Bu yazıda, moleküler genetik konusunda genel bilgiler verilmiş, nöroşirürjikal hastalıklara genetik yaklaşım ve gen terapileri ele alınmıştır.