Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
AÇIK SPİNAL DİSRAFİZM OLGULARININ ERKEN TANI SORUNLARI
Tufan HİÇDÖNMEZ1,5, Şeref AKTAŞ2,5, Pınar BAŞAR4,5, Serdar GÖZEN3,5, Sebahattin ÇOBANOĞLU1, Kemal KUTLU3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Edirne
4Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Merkezi, Edirne
5Spina Bifida Grubu, Edirne

Özet

Engelli Çocuklar Merkezinde izlenen 20 açık spinal disrafizm olgusunun epidemiyolojik özellikleri, erken tanı ve hastaneye geliş koşulları değerlendirildi. Tıbbi kayıtları incelendiğinde, ultrasonografi ve maternal serum alfa fetoproteini gibi erken tanı araçlarının, şehir merkezlerinde dahi etkinlikte kullanılamadığı görüldü. Sık kullanılmasına karşın (kişi başına üç kez) olguların yarısında spina defektinin ultrason incelemesiyle görülemediği anlaşıldı. Olguların primer girişim için merkeze ulaşmalarının uzun süreli geciktiği görüldü. Açık spinal disrafizm gelişmiş ülkelerde giderek azalma göstermesine karşılık, ülkemiz için ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir.