Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
TURKİSH NEUROSURGERY VE TÜRK NÖROŞİRÜRJ İ DERGİSİNİN 13 YILI
Emel AVCI, Murad BAVBEK
Türk Nöroşirürji Derneği

Özet

Turkish Neurosurgery ve Türk Nöroşirürji dergisi ilk kez 1989 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bu çalışma bu iki derginin 13 yıllık tarihini özetlemektedir.

Yöntem: çalışmada makaleler konulara göre gruplandırılırken, makalelerin gönderildiği klinikler, kişiler saptanmış ve diğer özellikler vurgulanmıştır.

Sonuç: Amacımız sadece dergideki çalışmaların özetlenmesi olmayıp aynı zamanda önümüzdeki yıllarda yayımlanacak yayınların kalitesini daha da arttırmak için fikir sahibi olmaktır.