Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
EDİTÖRDEN

Giriş

''Türk Nöroşirürji Dergisi' ve ''Turkish Neurosurgery' yayına başladığı ilk günden beri aynı amatör ruh ve özveri ile yayın hayatına devam etmektedir. Dergiler her nöroşirürjiyenin, okuyucu olarak bilimsel makale hazırlamada eğitimine katkıda bulunmuş ve bulunacaktır. Yaşayanlar çok iyi bilir ki 13 sene önce o kısıtlı bütçe ve kısıtlı imkanlarla bir dergi çıkarmak, dergi çıkarıldıktan sonra makale akışını sağlamak, dergi formatını hazırlamak, hiç ara vermeden yayına devam çok zor işlerdi. Dr. Avcı ile beraber hazırladığımız makalede 13 senenin ayrıntılarını göreceksiniz.

Türk Nöroşirürji Dergileri gelişen ve hızla değişen dünya ve 'Türkiye'ye ayak uydurmak zorundadır. Dergilerimizin öncelikli görevi eğitimdir. Önemli olan bu eğitimi okuyucuyu sıkmadan, zevkle okuyacağı bir formatla vermektir. Uluslararası 'Tıp Dergileri Editörleri' toplantısında okurların ilgisini toplamak için (Bölümlü, Abstract) formatı önerilmişti. Her iki dergimizde de bu format 2002 itibariyle geçerlidir. Her sayımızda konunun uzmanları tarafından hazırlamış en az iki 'review article' bulunmaktadır. Bir makale de tıp dışı konulardan seçilmektedir. Ayrıca her baskıda makale altlarında dip notlar olarak önemli bilgiler verilmektedir. Sayfa aralarında kalan boşluklar nöroşirürji tarihrçesi olarak değerlendirilmektedir. Yayın kurulunda çalışan arkadaşların 'Türk Nöroşirürjisinin duayenleriyle yaptığı sohbetler ileri sayılarımızda da yer alacaktır. Eskiden olduğu gibi yeni sayılarımızda gelecekteki toplantılar, duyurular, bildiriler, ilanlar yer alacaktır.

Ayrıca 'Editör'e Mektuplar' bölümü sizin tüm görüş ve önerilerinize açıktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek, katkı, eleştiri ve önerileriniz bize güç katacaktır.

14. yıl başlangıcında tüm okuyucu ve meslektaşlarıma saygılarımı sunarım.

Murad Bavbek