Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
KAFA TABANI KIRIKLARINDA SINIFLANDIRMA VE YAKLAŞIM (I. BÖLÜM)
Şirzat BEK1, Erol TAŞDEMİROĞLU2
1SSK Okmeydanı Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Bu makalede, kafa tabanı kırıklarının tanımı, sınıflandırması yapılmış, görülme sıklığı, klinik bulguları ve tanı yolları gözden geçirilmiştir. Kafa tabanı kırıklarının, intrakranial vasküler yaralanma, sinir hasarları, leptomeningeal kist oluşumu, BOS fistülleri, kranioservikal instabilite, hematomlar ve iatrojenik serebral parenkimal yaralanma gibi komplikasyonları tarif edilerek literatür gözden geçirilmiştir.