Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Türkiye'de Hidrosefalinin Kısa Geçmişi Üzerine
Sait NADERİ, Nurullah YÜCEER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Hidrosefalinin nedeni ve tanı ve tedavisi bugün önemli ölçüde tanımlanabilmiştir. Bununla birlikte bu durum çok eskiden beri bilinmekte, tedavisinde ise bir çok seçenek uygulanmıştır. Bu çalışmada eldeki belgeler ışığında, 15. yüzyıldan günümüze kadar hidrosefali tarihsel bir perspektif içerisinde ele alınmıştır.