Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
DÖRDÜNCÜ VENTRİKÜL EPANDİMOMA OLGUSU
Metin ŞANLI, Doğa GÜRKANLAR, Bekir YILDIZ
SSK Ankara Eğitim Hastanesi i. Nöroşirürji Kliniği

Özet

Dördüncü ventrikül yerleşimli, beyin sapı invazyonu ile seyreden yedi yaşındaki bir erkek çocuğa ait histopatolojik olarak doğrulanmış epandimom olgusu, mikrocerrahi teknikle komplikasyonsuz, total olarak çıkarılmıştır. Üç yıl süreyle takipte nüks ve metastaza bağlı bulgu saptanmamıştır.