Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
TRİGEMİNAL NEVRALJİ TARİHÇESİ
Selçuk PEKER, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı ve Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Özet

Trigeminal nevralji yüzyıllardır bilinen ve üzerinde araştırmalar yapılan bir hastalıktır. MS II. yy. da Aretaeus tarafından ilk kez tanımlandığı düşünülen hastalık o dönemden bu yana nöroşirürjiyenlerin ilgisini çekmiştir. Günümüzde nedenleri büyük oranda ortaya konulmuş ve tedavide çok önemli yol katedilmiştir. Ancak hala, tamamen çözümlenmiş bir sorun değildir.

Bu yazıda trigeminal nevralji konusundaki çalışmalar hakkında tarihsel gelişimi içinde bilgi verilmiş ve günümüze kadar olan gelişmeler özetlenmiştir.