Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
MAZHAR OSMAN'IN "ZARURİ CEVABA CEVAP" BAŞLIKLI MEKTUBUNDA TÜRK NÖROŞİRÜRJİ TARİHİNE IŞIK TUTAN NOKTALAR
Sait NADERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Bu yazıda Mazhar Osman'ın 1950 yılında "İstanbul Seririyatı" dergisinde yayınlanan mektubundan Türk nöroşirürji tarihi ile ilgili bölümler sunuldu. Mektupta Dr. Tuner'in yaptığı bir kranyal ameliyat ve sonrasındaki olaylar ile Dr. Dilek'in Bakırköy Hastanesi 'nden ayrılması sürecine ışık tutan bölümler aktarıldı. Söz konusu mektup ve ilgili bölümler Türk Nöroşirürji tarihi açısından belge niteliği taşımaktadır.