Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
FRONTAL SİNÜS KIRIK CERRAHİSİ SONRASI GEÇ İNTRASEREBRAL ABSE
Zafer ÇANAKÇI1, Mehmet SEZGİN2, Mustafa GÜVEN3
1Eskişehir Asker Hastanesi Nöroşirürji Servisi, Eskişehir
2Eskişehir Asker Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi, Eskişehir

Özet

AMAÇ: 6 yaşındayken motosiklet kazası sonrası maksillofasial ve kafa travması geçiren, maksilla, sağ orbita ve sağ frontal sinüs ön duvar kırığı saptanarak açık redüksiyon ve rijit internal fiksasyon prosedürü uygulanan hastada bundan 3 yıl sonra epileptik nöbet görülmüştür. Bu nedenle incelenen hastada sağ frontal intraserebral apse mevcut olduğu, frontal sinüsun arka duvarı ile tabanının erode olduğu saptandı. Ameliyat esnasında ilaveten durada geniş bir defektin mevcut olduğu tespit edildi. Defekt, frontal galeal myofasial flep ve fibrin doku yapıştırıcı kullanılarak tamir edildi. Beş yıllık takip sonrası BOS kaçağı bulgusu ve tekrarlayıcı enfeksiyon olmadı.

Bu olgu sunumunda komplikasyonlu front al sinüs kırıklarında ve dura defektinde galeal frontal myofasial flap ve fibrin doku yapıştırıcı kullanarak yapılan tamir tekniğin önemi vurgulanmıştır.