Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Hipofiz Adenomlarının Moleküler Genetik Özellikleri
Dr. Nurperi GAZİOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul