Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Gliomlarda Dentritik Hücre ile Tedavi
Dr. Stefaan Van GOOL PhD
Gasthuisberg Üniversite Hastanesi, Deneysel İmmünoloji Lab., Pediatrik Onkoloji ve Nöro-Onkoloji B.,Leuven, Belçika