Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Akustik Şıvanoma Radyolojisi
Canan ERZEN
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Akustik şıvanoma'nın radyolojik tanısı için önerilen magnetik rezonans görüntüleme opaksız, T2-ağırlıklı fast spin-eko yöntemi olarak uygulanan tarama tanıtılarak, yarar ve kısıtlamaları açıklanmaktadır. Radyoloğa yol göstermek amacıyla yeni bir akustik şıvanoma sınıflandırılması önerilmekte; tipik internal akustik kanal ve serebello-pontin sistern içinde yerleşen lezyonlar yanı sıra primer iç kulak yerleşmeli ve internal akustik kanaldan iç kulağa geçen şıvanomalar vurgulanmaktadır, Akustik şıvanoma ayırıcı tanısında dikkate alınması gerekli lezyonlar ve ameliyat planlamasında yararlı olabilecek radyolojik bulgular bildirilmektedir.