Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Prepontin Arachnoid Kist: Bir Vaka Sunumu
A. Özcan BİNATLI1, Volkan ZİNCİRCİOĞLU2, Erel ULUĞ3, İlker ÖZHAN4, Nurcan ÖZDAMAR5
1,2,3,4S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Prepontin veya suprasellar arachnoid kistler, hemen hemen sadece çocuklarda görülen nadir gelişimsel anomalilerdir. Prepontin veya suprasellar arachnoid kistlerin oluşumu hakkında birtakım teoriler mevcuttur. Bununla birlikte, hangi mekanizmaların kistlerin oluşumuyla ilgisinin olduğu tartışmaları sürmektedir. Asemptomatik prepontin veya suprasellar arachnoid kistlerin doğal gelişimi meçhuldür. Prepontin veya suprasellar arachnoid kistler klinik uygulamada nadirdirler ve bu yüzden, bunların yönetimine dair deneyimler sınırlıdır. Semptomatik kistler çoğunlukla, 3.ventrikül ve aquaduct obstrüksiyonundan dolayı hidrosefalinin özellikleriyle kendilerini gösterirler. Semptomatik çocuk tipik olarak hidrosefali, görmede bozulma, endokrin disfonksiyon ve/veya kraniyal nöropatilerden muzdariptir. Stereotaktik aspirasyon, mikrocerrahi eksizyon ve shuntlamayı içeren birkaç tedavi tekniği kullanılmıştır; ancak en iyi tedavi metodu belirsizdir ve endoskopinin rolü henüz saptanamamıştır. Prepontin arachnoid kistli 2 yaşındaki erkek hasta, mikrocerrahi kistosisternostomi yöntemi ile tedavi edildi.