Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Spontan Regresyon Gösteren Servikal Intramedüller Lezyon: Tümör? Ödem?
Haydar ÇELİK1, Atilla ARSLANOĞLU2, Nafi AYDIN3
1Van Askeri Hastanesi, Radyoloji, Van
2Van Askeri Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Van
3Johns Hopkins Hastanesi, Radyoloji, Baltimore, ABD

Özet

71 yaşında sol elde güçsüzlük, sağ işaret parmağında duyu problemi ve sol bacağın iç tarafında sıcaklık hissi olan erkek hasta görüntüleme için departmanımıza başvurdu. Yapılan Manyetik Rezonans Görüntülemelerinde C4-5, C5-6 ve C6-7 seviyelerinde intervertebral disklerde ciddi dejeneratif değişiklikler mevcuttu. C6-7 seviyesinde spinal kanalda disk hernisine bağlı belirgin stenoz saptandı. Aynı seviyede spinal kordun sol tarafında yaklaşık 1 cm çapında kontrast tutan lezyon tespit edildi. Lezyon ilk önce bir tümörü düşündürüyordu, ancak diskektomi ve füzyon operasyonu sonrasında lezyonda dikkat çekici bir büyüme izlenmiş, takip MRG de ise kaybolmuştur. Bu nedenle sık görülmeyen bu bulgu disk hernisi ve spondilozise bağlı tekrarlayan mikrotravmalar sonucu ortaya çıkan ödem olarak değerlendirilmiştir. Bu olgu ilgili literatürler eşliğinde gözden geçirilmiştir.