Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Kronik Subdural Hematom Olgusu
Meltem GÜL1, Fatih Han BÖLÜKBAŞI2, İlknur SÖZENOĞLU3, Nejat IŞIK4, Melek ÇELİK5, İlhan ELMACI6
1,3,5Göztepe E.A.H, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
2,4,6Göztepe E.A.H, Nöroşirürji, İstanbul

Özet

Subdural kanamalar sıklıkla korteks ve dural sinüsler arasındaki venlerin yırtılması veya daha nadir olarak direkt dural sinüslerin yırtılması ya da süperfisial kortikal arterlerin yırtılması sonucu oluşur. Hematomun zamanı ilerledikçe dansitesi azalır ve beyinle aynı dansiteye ulaşır. Hematomun yaşı 4 grupta incelenir. 1- Hiperakut (ilk 24 saat), 2-Akut (1-3 gün), 3-Subakut (3-14 gün), 4-Kronik (2 hafta ve sonrası). Kronik subdural hematom gelişen olguların %40-50'sinde bilinen travma hikayesi bulunmamaktadır. Bu olgularda koagülopati, antikoagülan kullanımı, araknoid kist, vasküler malformasyon, metastatik kanser, memenjiom ve dural sarkoma gibi diğer nedenler araştırılmalıdır. Kronik subdural hematom bazende lomber ponksiyon, iatrojenik dehidratasyon, hidrosefali için takılmış şant ve spinal anestezi komplikasyonu olarak ortaya çıkar. 22G ve 24G spinal iğneler ile yapılan dura ponksiyonu sonrası olguların %11'inde baş ağrısı görülür. Kronik subdural hematom dura ponksiyonunun nadir ancak ciddi bir komplikasyonudur. Semptomlarının dura ponksiyonu sonrası rastlanan baş ağrısına benzemesi nedeni ile tanısı zordur. Sunduğumuz olgu ile spinal anestezi sonrası intrakraniyal kronik subdural hematom gelişme olasılığını vurgulamayı amaçladık.