Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Yeni Yasal Değişiklikler
Dr. Kaan KAVAKLI
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı; Araştırma Etik Kurul Başkanı, İzmir