Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Posterior Servikal Mikroforaminotomi-Laminotomi
Lütfü POSTALCI, Sait NADERİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Servikal anahtar deliği mikroforaminotomi-laminatomi tekniği servikal posteriolateral disk herniasyonları veya spondilotik foraminal stenozlara bağlı radikülopatilerde endike olan bir cerrahi tekniktir. Bu girişim, posterior foraminotominin basıyı kaldırmada yeterli olduğu, servikal omurganın aksının bozuk olmadığı olgularda kullanılmaktadır. Bununla beraber, işlemin başarılı bir şekilde yapılması, nöral foramenin üç boyutlu anatomisinin bilinmesini gerektirmektedir. Bu yazıda bu girişim teknik özellikleri gözden geçirilmiştir.