Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Servikal Laminoplasti
Selçuk PALAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Servikal laminoplasti 1960\'lı yılların sonlarında çıkmış, ancak 80\'li yıllarda yaygınlaşmaya başlamış bir yöntemdir. Özellikle doğumsal dar kanal, çok seviyeli spondilotik myelopati ve posterior longitudinal ligaman ossifikasyonu bu yöntemin endikasyonları olmuştur. Laminoplasti yöntemlerinin çok değişik biçimlerini literatürde bulmak olasıdır. Açık kapı laminoplasti ve çift kapı laminoplasti yöntemleri çok değişik çeşitleri ile en fazla kullanılan yöntemlerdir. Yöntemlerin komplikasyonların göreceli olarak azlığı ve geç dönem sonuçları genel olarak laminoplastinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özellikle servikal hareketin sınırları ve servikal yapı postoperatif süreçte en çok üzerinde tartışılan konular olmuştur. Laminoplasti ameliyatı sonrası servikal kanal etkin olarak dekomprese olabilmektedir. Yüksek devirli tur ve mini plakların kullanım ameliyatın kalitesini arttırmaktadır.