Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Sakrumun Transvers Kırığı Sonrasında Gelişen Kauda Equina Sendromu: Olgu Sunumu
Vaner KÖKSAL1, Kenan KIBICI2
1S.B. Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Rize, Türkiye
2Kasımpaşa Asker Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Araç içi trafik kazası geçiren 17 yaşındaki bayan olgu, 1 aylık tedavisi sonrasında kliniğimize başvurdu. Bacaklarında halen devam eden nörolojik defisiti mevcuttu. Dizden aşağısında yer çekimini yenemiyordu. İdrar ve gayta kontrolü yapılamıyordu. Önceki ve yeni röntgenlerde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Standart lomber tomografide de patoloji bulunamamıştı. Daha sonra çekilen kranyal, servikal ve lomber MR görüntüleri sonucunda kliniğe neden olanın bir sakrum kırığı ve ona bağlı kauda equina sendromu oluştuğu tespit edildi. Olguya travmanın 1.ayı sonunda cerrahi müdahale yapılabildi. Posteriordan stabilizasyonu bozmayacak boyutta laminektomi ile kanal dekompresyonu yapıldı. Cerrahi dekompresyon sonrasında olgunun nörolojik defisitleri hızlı şekilde düzeldi ve tamamen kayboldu. Olgunun altı aylık takibi sonucunda omurgasında stabilite sorunu oluşmadığı gözlendi.