Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Efesli Rufus'un Nöroanatomi Çalışmaları
Ahmet ACIDUMAN1, Işıl ARITÜRK2, Önder İLGİLİ3
1,3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı, Ankara, Türkiye

Özet

Bu makalede kalıntıları Anadolu topraklarında bulunan Efes kentinde M.S. I. yüzyılda yaşamış Efesli Rufus'un ve nöroanatomi alanında yaptığı katkıların tanıtılması amaçlanmıştır. Daremberg ve Ruelle'ye ait Oeuvres De Rufus D'Éphèse adlı Fransızca metinde Efesli Rufus'un nöroanatomi ile ilgili çalışmalarını içeren kısımlar saptanmış ve Türkçeye çevirisi gerçekleştirilmiştir. Literatürde konu ile ilgili önceki çalışmalar da araştırılmış, elde edilen bilgiler ışığında Efesli Rufus'un nöroanatomi alanındaki çalışmaları, tıp tarihindeki yeri ve tıp tarihine katkıları açısından değerlendirilmiştir. Efesli Rufus beyin ve omurilik hakkında bilgiler vermiş, motor ve duysal sinirlerin bağ dokusu yapılarından kesin olarak ayırımını yapmış, optik kiyazma ve nervus vagusu tanımlamıştır. Efesli Rufus tıp tarihi açısından nöroanatomi alanına önemli özgün katkıları olmuş büyük bir Anadolu hekimidir.