Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
Omurganın Kesici Alet Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım
Özgür İSMAİLOĞLU1, Umut YAKA2, Altay SENCER3
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2,3İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Tüm omurilik yaralanmalarının % 1,5'u ateşli veya delici silah yaralanmasıdır. Omurilikte delici-kesici alet ile yaralanmalar bıçak, makas, süngü, kopan metal parça ve buz kırıcısı gibi aletlerle meydana gelmektedir. Bu yaralanmaların da %7-26 sını bıçak yaralanmaları kapsamaktadır. Delici ve kesici aletle olan penetran omurilik yaralanmaları seyrek görülür. Bu yaralanmalarda omurilikde nöral elamanların doğrudan hasarı, infarktı ve nadiren de intradural veya epidural hematom olabilir. Klinik bulgu omurilik, kök kesisi veya kauda equina sendromu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu yazıda ,servikal bölgeden bıçaklanma sonrası Brown Sequard Sendromu gelişen bir olgu ile lomber bölgeden bıçaklanma sonrası nörölojik defisiti saptanmayan ikinci bir olgu literatür ışığında tartışılmıştır.