Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Medulloblastomanın Multifokal Kranyal Metastazı
Hikmet TURAN SÜSLÜ1, İlker GÜLEÇ1, Bilge BİLGİÇ2, Çiçek BAYINDIR2, Mustafa BOZBUĞA1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Nöropatoloji Bölümü, İstanbul

Özet

Medullablastom çocuklarda santral sinir sistemi (SSS)'nin en sık görülen primer malign tümörüdür. Sıklıkla spinal ve ekstranöral metastazlar görülür. Ancak multifokal beyin metastazı nadirdir. Biz, medullablastomun multifokal supratentoriyal ve infratentoriyal metastazı olan bir olgu sunuyoruz. Bildirdiğimiz bu 16 yaşındaki hasta 3 yıl önce medullablastom nedeniyle opere olmuş ve o zaman spinal ve sistemik metastaz saptanmamıştır.