Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Sağlıklı Bir İnsanda Progresif Paraparezi ile Ortaya Çıkan Torakal Spinal Epidural Ampiyem ve Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Vaner KÖKSAL1, Hasan GÜÇER2
1Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Rize, Türkiye
2Rize Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Özet

Spinal epidural apse (SEA) çok nadir bir patolojidir. SEA'nın klinik bulguları etkilediği spinal düzeye göre değişir. Teşhisi klinik özelliklerinin non spesifik olmasından dolayı zor olabilir. Hiçbir predispozan faktörü olmayan, normal laboratuvara sahip sağlıklı 44 yaşındaki bir kadın, 10 gündür devam eden şiddetli sırt ağrısı, halsizliği ve 4 gündür giderek artan paraparezi şikayetleri ile başvurmuştu. MR görüntülerinde torakal 2-9 seviyesinde posteriorda epidural abse saptandı. Th7-8 seviyesine acilen dekompresif bir laminektomi yapıldı ve abse temizlendi. Kültüründe metisiline duyarlı staf.aureus üredi. SEA'nın erken teşhis ve tedavisi, erken tespit edilemediğinde oluşan ağır nörolojik hasardan dolayı çok önemlidir ve bunun için hem klinisyende, hem de radyoloji doktorunda yüksek bir şüphe oluşturmalıdır.