Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Meningiomlar: Giriş
M. İbrahim ZİYAL
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Türk Nöroşirürji Dergisi Türkçe'nin bu sayısı ‘Meningiomlar'a ayrılmıştır ve Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer) Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) tarafından hazırlanmıştır. Derginin bu sayısında, gerek bu bölümde özet başlıklar halinde verilen konular, gerekse de meningiomlar ile ilgili diğer temel bilgiler detaylı bir şekilde tartışılmaktadır.