Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Meningiomlarda Modern Görüntüleme Teknikleri
Ayşenur CİLA
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara

Özet

Menengiomların tanınmasında yardımcı klasik Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme özellikleri ile MR Spektroskopi, Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme ve Perfüzyon Ağırlıklı Görüntüleme bulguları açıklanacaktır. İleri görüntüleme tekniklerinin meningiomların alt tiplerini belirlemedeki etkinliği tartışılacaktır.