Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Meningiomlarda Araknoid Planın Cerrahi Üzerine Etkileri
Hakan SEÇKİN , Ramazan FESLİ
T.C. Sağlık Bakanlığı, Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Meningiomların cerrahisinde ve tümör yinelemesinin önlenmesinde tümörün köken aldığı yapı ile birlikte tam olarak çıkarılmaları birincil önemdedir. Bu tümörler genellikle kapsüllü ve çevre sinir ve damar yapılarından kolay ayrılabilen tümörler olarak değerlendirilir. Ancak bu durum tümörlerin yarısından azı için doğrudur. Tümörün ameliyat sonrası nörolojik hasara yol açmadan tam olarak çıkarılmasına etki eden önemli bir değişken tümör çevresi araknoid tabakanın korunmuş olmasıdır. Araknoid tabakanın korunmadığı olgularda tümör pia tabakasına ve kortekse invazyon gösterir. Bu durumda tam tümör çıkarımı, diseksiyon pia altından ve damarsal yapılardan olacağı için, ameliyat sonrası nörolojik kayıp ve çıkarım sahasında iskemik/venöz infarktlar ile komplike olabilir. Ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede tümör çevresi ödem varlığı ve anjiografide meningeal kaynaklı beslenme yerine pial-kortikal damarlanmanın saptanması araknoid düzlemin yokluğu için yol gösterici görüntüleme bulgularıdır.