Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Sfeno-Orbital Meningiomlar
Gökhan AKDEMİR1, Gökhan ÇAVUŞ2
1Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay

Özet

Sfeno-orbital meningiomlar, lateral sfenoid kemikten kaynaklanan en plaque meningiomların orbita içine uzanım gösteren ikincil lezyonlarıdır. Bu tümörler, orbita apeksine girmesi ve hiperosteozis oluşturması nedeniyle orbita içeriğine ve optik sinire bası oluştururlar. Kadınlarda sık görülür. Başlıca yakınmaları proptozis, gözde ağrı ve ilerleyici görme kaybıdır. Magnetik rezonans görüntüleme sifeno-orbital meningiomlardan süphelendinildiğinde, tümörde ve orbitada iyi bir anatomik görüntüleme sağlayacağından, tercih edilmelidir. Bilgisayarlı tomografi, kemik yapılardaki hiperosteozisi göstermede etkilidir. Tedavide temel amaç görmeyi koruyarak iyileşme sağlanarak, tümörü total olarak çıkarmaktır. Son yıllardaki kafa tabanı yaklaşımlarındaki ve modern görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler ile cerrahlar, bu tümörleri çıkarmada daha cesur davranmaktadırlar.