Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Editörden
Dr. Kemal Benli

Giriş

Sevgili Meslektaşlarım,

Elinizdeki Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda eğitim ağırlıklı belirli değişikliklere uğramaktadır. Ana amacımız, Türk nöroşirürjiyenlerinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunmak olduğundan, Dergide sizlerden gelen makaleleri yayınlamanın yanısıra yapılmış olan kurs, sempozyum ve benzeri toplantıların içeriğini de size sunmaktır. Bu amaçla, ilk olarak 11 Mart 2005 tarihinde yapılan “Kavernöz Sinüs” Toplantısını sayfalarımız arasında bulacaksınız. Bu sempozyumları size iletmeye devam edeceğiz.

Dergilerimizin, daha kaliteli olması ve uluslararası alanda kabul görebilmesinin iyi, nitelikli araştırma yazılarının çoğunlukta olmasıyla gerçekleşeceği hepimizin bildiği bir husustur. Bu amaca ulaşmak için kaliteli yazılarınızı bekliyoruz. Yazılarda öğrenim hedeflerinin belirtilmesi gereklidir.

Dergilerimiz çevrim içi sisteme geçme aşamasındadır. Sanal ortamda Dergiye ulaşmak çok kolaylaşacağından, yurtiçi ve yurtdışından makale gelişinin artması beklenmektedir. Çevrim içi sistemde İngilizce yayınların daha fazla olması, doğal olarak uluslararası platformlarda dergilerimizin prestijini artıracaktır.

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Kemal Benli
Editör