Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Türkiye'de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi
Serkan ŞİMŞEK1, Uygur ER1, Sait NADERİ2
1S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2S.B Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Ülkemizde 90'in üzerinde nöroşirürji eğitimi veren kurum bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitim veren bu kurumlarda yapılan nöroşirürji ameliyatlarının sayı ve çeşitlilik yelpazesini ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ülke genelinde eğitim veren 73 nöroşirürji kliniğinden, 2008 yılında yapılan nöroşirürjikal operasyonların ayrıntıları talep edilmiştir. Gelen veriler 22 alt grupta incelemeye alınmıştır.

BULGULAR: Yirmi yedi üniversite ve 11 eğitim hastanesinden yanıt alınmış ve verileri çalışmaya dahil edilmiştir. 2008 yılında bu 38 klinikte toplam 35107 nöroşirürji girişimi yapılmıştır. Omurilik ve omurgaya yönelik girişimler %51.8, kranial ameliyatlar %39.5 ve pediatrik ameliyatlar ise % 8.5 oranında yer tutmaktadır.

SONUÇ: Bu çalışma, eğitim veren nöroşirürji kliniklerinin %50'den fazlasının pratiğini yansıtmaktadır. Sayısal veriler bağlamında, spinal cerrahi nöroşirürjinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Tüm klinikleri kapsayan yeni çalışmaların rutin olarak yapılması gerekmektedir.