Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Kavernöz Sinüs Vasküler Lezyonlarında Endovasküler Tedavi
Dr. Kıvılcım YAVUZ, Dr. Işıl SAATÇİ, Dr. Saruhan ÇEKİRGE
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı