Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
C2 Spinal Sinirin Meningeal Hamartomla Birlikte Olan Ganglionöromu
Fatih BAYRAKLI1, Mustafa GÜRELİK1, Reyhan EĞİLMEZ2, Burçak SÖYLEMEZ1, H. Zafer KARS1
1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Özet

Periferik sinirlerin tümörlerinin çoğu sinir kılıfında gelişir ve iyi huyludurlar. Nörofibromlar periferik sinirlerden kaynaklanan kompleks tümörler olup nörofiromatozis tip 1de en sık görülen periferik sinir tümörü olup bu sendromun anahtar özelliklerinden biridir. Ganglionöromlar çoğunlukla posterior mediastinum ve retropetionda yerleşen, tamamen farlıklaşmış ve nadir görülen nöronal tümörlerdir. Meningeal hamartomlar histogenez açısından meningoseller ile meningiomlar arasında bir konuma yerleşmiş tümörlerdir. Literatürde bu iki tümörün aynı kitle içerisinde bulunduğunu bildirir vaka yoktur. Bu makalemizde, nörofibromatozis tip 1 hikayesi olan bir hastada C2 spinal sinir üzerindeki aynı tümör içerisinde bulunan meningeal hamartom ve ganglionöromu literatürde ilk defa bildirmekteyiz. Bu tümörler iyi huyludur ve cerrahi tedavi edicidir.