Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Skalp Rekonstrüksiyonunda Klinik Tecrübelerimiz
Serdar DÜZGÜN, Erkin ÜNLÜ, Mustafa DEVECİ, Cihan HASÇİÇEK, Yağmur BALİ
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Bu çalışma, kliniğimizde 2007-2012 yılları arasında yapılan skalp rekonstrüksiyonlarına dair elde ettiğimiz sonuçları ve tecrübeleri paylaşmayı hedeflemiştir. Skalp defektlerinin rekonstrüksiyonu zorlu bir süreçtir. Scalp'in kendine has dokusundan dolayı derinin genişlemesi oldukça azdır. bu yüzden vücudun diğer kısımlarında kullanılan ve derinin elastikiyetinden faydalanan flepler scalpte çoğu zaman elverişsizdir. Nadiren defekt sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Bazen de defekt için elverişsiz olan tedaviler fatal sonuçlar doğurabilir. Skalp rekonstrüksiyonunda birçok metod olup, hepsinin avantajları ve devantajları vardır. Bir skalp defektinin rekonstrüksiyonu için kullanılan en iyi metod, diğer bir skalp defekti için çeşitli dezavantajlara sahip olabilir. Onarım metodunu seçerken birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Defektin büyüklüğü etiyolojisi hastanın yaşı genel durumu ve medikal durumu gibi nedenler seçeceğimiz onarım yöntemini etkilemektedir.