Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Frontal Sinüs Fraktürlerine Yaklaşımda Dün ve Bugün
Yalçın BAYRAM1, Ali Osman YILDIRIM2, Ümit KALDIRIM2, Salim Kemal TUNCER2
1Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Plastik Cerrahi Servisi, Erzurum, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Frontal sinüs kırıkları az görülmekle birlikte hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonlara açık kırıklardır. Doğru tedavi edilirse bu komplikasyonların çoğu önlenebilir. Frontal sinüs kırıklarının tedavisi ile ilgili literatürler incelendiğinde pek çok yazarın kendi serilerinde farklı algoritmalar oluşturduğu görülmektedir. Bu algoritmalarda konsensus olan konular olduğu gibi tartışmalı konular da vardır. Tedavi sonrası komplikasyon oranları sıfıra inene kadar en iyi algoritmanın ne olması gerektiği ile ilgili tartışmalar ve tedavi modalitelerindeki gelişmeler devam edecektir. Endoskopik cerrahideki beceri ve bilgi birikiminin artması gelecekte bize başka kapılar açabilir. Bu çalışmada, frontal sinüs kırıklarının tedavisi ile ilgili literatür gözden geçirilerek genel kabul gören yaklaşımlar ve tartışmalı konular üzerinde durulmuştur.