Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Epidural Hematomu Taklit Eden Akut Subdural Hematom: Olgu Sunumu
Nuri Eralp ÇETİNALP, Rafet ÖZAY, Ebru DOĞAN DORUK, Mehmet Fikret ERGÜNGÖR
Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Akut subdural hematomlar günlük nöroşirürji pratiğinde en sık karşılaşılan patolojilerden birisi olup, bilgisayarlı tomografi kesitlerinde, normal şartlarda, hilal şeklinde görülürler. Ancak, nadir olarak bazı subdural hematomlar, akut epidural hematomları taklit edecek biçimde lentiform bir şekle sahip olabilirler. Bu durumun mekanizması tam olarak anlaşılamamış olsa da, ortaya atılan teorilerde subdural mesafedeki yapışıklık ve blokajlar sorumlu tutulmuştur. Bu makalede, radyolojik olarak epidural hematomu taklit eden akut subdural hematomlu, 79 yaşında bir bayan hastayı sunuyor ve bu iki durumun bilgisayarlı tomografideki ayırıcı tanı kriterlerini tartışıyoruz. Vakamızdaki şüphe uyandıran nokta, hastanın böyle bir epidural hematom ile uyumsuz olan klinik tablosuydu. Yaşadığımız modern çağda, tanılar genellikle yüksek teknolojili radyolojik tetkiklere dayanarak koyulmaktadır. Bu vaka sunumu ile klinik değerlendirme ve fizik muayenenin önemini vurgulamak istiyoruz. Doğru tanılar, ancak radyolojik bulgularla uyumlu, detaylı klinik değerlendirmelerle elde edilebilir.