Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Tek Taraflı Servikal Faset Kilitlenmesinin Tanısında 3 Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Bir Olgu Sunumu
Vaner KÖKSAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Özet

Otuz beş yaşında erkek olgu, araç içi trafik kazası sonrasında boyun arka ve sol yan yüzünden başlayıp sol koluna yayılan ağrılarından dolayı acil servise başvurdu. Boyun hareketleri ağrılı olmakla birlikte, kısıtlılık yoktu ve belirgin bir nörolojik defisiti bulunmuyordu. Başlangıçta verilen analjezik tedaviye rağmen radiküler karakterdeki ağrısının devam ettiği izlendi. Radyolojik ilk bakısında röntgenleriyle kuşku oluşturmamıştı. Ancak boyun ağrısının ısrarcı olması ve basit analjeziklere yanıt vermemesiyle yeni radyolojik tetkikler yapıldı. Bilgisayarlı tomografi ve servikal magnetik rezonans ile elde edilen klasik aksiyal kesitlerde sol C6-7 faset ekleminde düzensizlik görüldü. Aksiyal BT kesitleri kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu görüntüler ile tanımız kesinleşti. Bu yazıda, servikal travmalı olgularda oluşabilecek kalıcı nörolojik defisitlere engel olabilmek için, basit servikal röntgenler ve klasik servikal BT görüntülerinde tek taraflı faset kilitlenmesine ait bulguları vurgulamak ve servikal omurganın 3 boyutlu olarak değerlendirilmesinin önemi vurgulanmak istenmiştir.