Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirürji Uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur
Müesser ÖZCAN1, Naki BULUT2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, M. Sağlık Yüksekokulu, Muğla, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Hastanesi, Muğla, Türkiye

Özet

Bu makale kapsamında ülkemizin üçüncü nöroşirürji uzmanı Dr. Cemil Şerif Baydur’un daha az bilinen eserleri, bu eserlerle öne çıkan çevirmenlik ve tıp tarihi yazarlığı özellikleri ile Kurtuluş Savaşı yıllarındaki çalışmaları detaylandırılacaktır. Muğla Nüfus İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile resmi yazışmalar ve Milli Kütüphane başta olmak üzere çeşitli kütüphaneler, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri, Muğla Belediyesi Arşivlerinde Baydur ve eserlerine ilişkin tarama yapılmıştır. Tıbbiyenin son sınıfında (1918) yazdığı Gerard. E. Lemoine’nın Fransızca kitap (Formulaire Consultations Médicales et Chirurgicales) çevirisi “Müşavere-i Tıbbiye ve Cerrahiye” ve Dr. Voronoff’tan etkilenerek yazdığı “Gençlik Aşısı ve Esasları” Cemil Şerif’in Osmanlı alfabesi ile basılan ve daha az bilinen iki kitabıdır. Ardından sırasıyla Mustafa Enver Beyin Hatıraları (1933); Kanserin Sebepleri ve Tedavi Yolları (1934); Nöroşirürji Bahisleri (1937); Farmakoloji (1952); Dünyada ve Bizde Nöroşirürji (1959); kitaplarını da yazmıştır. Ayrıca 50 den fazla bilimsel makale ve çeşitli gazetelerde köşe yazıları yayınlanmıştır. Baydur hekimlik, yazarlık ve vatanseverliği ile çok yönlü bir bilim insanı olmanın yansıra, hekimlik yaşamını etkileyen önemli hastalığına rağmen gösterdiği mücadele ile günümüz genç hekimlerine örnek olacak Türk tıp tarihindeki önemli hekimlerdendir.