Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
İnsidental Olarak Saptanan Kafa İçi Dikiş İğnesi
Osman Ersegun BATÇIK1, Hüseyin CANAZ3, Ezgi AYÇİÇEK1, Osman AKDEMİR2, İbrahim ALATAŞ3, Baydın SERHAT4, Cengiz ACAR1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

İntrakranyal yabancı cisimler genellikle erken dönemde bulgu verirler ve daha çok travma veya cerrahi sonrası görülürler. Çocukluk çağında infantisit girişimi sonrasında da kafa içinde yabancı cisme rastlanılabilir. Erişkin dönemde başağrısı ve dengesizlik yakınmaları ile başvuran bir hastanın yapılan nöroradyolojik tetkiklerinde, kafa içi dikiş iğnesi ile uyumlu yabancı cisim, komşuluğunda kistik lezyon ve ventriküllerde dilatasyon saptanmıştır. Opere edilerek yabancı cismin ulaşılabilen üst parçası çıkarılan ve kist boşaltılan hastada ameliyat sonrasında hidrosefalinin sebat etmesi üzerine ventrikülo peritoneal şant uygulanarak yakınmaları ve bulgularının tamamen düzelmesi sağlanmıştır. Yabancı cismin niteliği ve lokalizasyonu itibarı ile, ortaya çıkmamış bir infantisit girişimi olasılığı göz önüne alınarak olgu literatür eşliğinde tartışıldı.