Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Çocuklarda Hafif Kafa Travmaları
A. Murat GEYİK1, Mehmet DOKUR2
1SANKO Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2SANKO Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Özet

Hafif veya minör kafa travmaları çocukluk çağında yaygındır. Ülkemizde çocuklarda görülen hafif kafa travmaları ile ilgili ulusal düzeyde veri içeren kapsamlı bir çalışma yoktur. Ancak çok sayıda lokal retrospektif çalışma yapılmıştır. Düşmeler, çocuklarda görülen hafif kafa travmalarının en yaygın nedenidir. Minör kafa travmasını izleyerek travmatik beyin yaralanmaları gelişebilir. Hatta rotasyonel akselerasyon-deselerasyon etkisiyle diffüz aksonal yaralanma bile gelişebilir. Düşmeler, çocuklarda görülen hafif kafa travmalarının en yaygın nedenidir. Hafif kafa travmalarını takiben en sık görülen bulguları bilinç kaybı, baş ağrısı ve kusma olarak tanımlamıştır. Kafa travması sonrası bir kusma öyküsünün bulunması, travmatik beyin yaralanması riskinin biraz yüksek olduğunu göstermiştir. Nöbetler ve kafatası kırıkları, minör kafa travması sonrasında daha az sıklıkla görülür. Klinik değerlendirmenin hedefi, görünüşte hafif yaralanmalı olan hastaların, epidural hematom gibi derhal girişim gerektiren yaralanmalardan veya sıkı izlem gerektiren bir konküzyondan ayırt etmek ve gereksiz bir nöro-radyolojik görüntüleme prosedürünü sınırlamaktır. Genel bir kural olarak, intrakraniyal yaralanma açısından risk taşıyan çocuklarda kraniyal BT ile görüntüleme yapılmalıdır. Hafif kafa travmalarını değerlendirirken ebeveynlere açık ve anlaşılır bilgiler vermelidir.