Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Kraniyosinostozlar
Emrah ÇELTİKÇİ, Alp Özgün BÖRCEK, M. Kemali BAYKANER
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Tanımlanmasından bu yana kraniyosinosoz pek çok nöroşirürjiyen ve plastik rekonstrüktif cerrah tarafından ilgi konusu olmuştur. Gerek cerrahi yaklaşımlardaki çeşitlilik ve farklılıklar, gerekse de uygulandığı yaş grubu göz önünde bulundurularak alınan riskler nedeniyle kraniyosinostozlara yaklaşımlarda hep daha iyi ve daha başarılı cerrahi teknik arayışı halen devam etmektedir. Bu yazıda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı’nda kendi edindiğimiz deneyimleri, mevcut literatür bilgilerini de ekleyerek aktarmaya çalıştık.