Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Kraniofasial Cerrahide Temel Cerrahi Prensipler
Mehmet Ali EKİCİ, Yusuf TÜZÜN
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Eğitim Kliniği, Bursa, Türkiye

Özet

Kraniofasial cerrahi kraniosinostoz, nazal yada ethmoidal ensofolosel gibi kongenital gelişim defektleri, fibröz displazi, kraniofasial yapıların tümoral tutulumları gibi değişik konuları içermektedir. İster konjenital gelişimsel anomaliler isterse tümoral tutulum söz konusu olsun herbir hasta için seçilecek cerrahi yöntem olguya özel olmalıdır. Kraniofasial bölgenin kompleks anotomisi dikkate alındığında multidispliner yaklaşım önem kazanmaktadır.