Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Radyolojik Görünümü ile Sıra Dışı Seyreden Hidrosefali: Olgu Sunumu
Tamer KARAASLAN, Aşkın GÖRGÜLÜ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Isparta

Özet

AMAÇ: Klinik olarak shunt disfonksiyonu belirtileri gösteren ancak tomografide ventrikül boyutları normal olan bir olguyu literatür eşliğinde sunduk.

OLGU SUNUMU: Üç ay önce hidrosefali tanısı ile V-P shunt takılan 18 yaşında erkek olgu dokuz gündür artan baş ağrısı, dengesizlik, çift görme ve göz kapaklarında düşüklük şikayetleri ortaya çıkmış. Olgu öncelikle ilk ameliyatının yapıldığı hastaneye başvurmuş. Tomografisi normal bulunması nedeniyle hastanemize sevk edildi. Bilinç bulanıklığı gelişen hastanın aynı gün çekilen tomografisinde ise, ventriküler dilatasyon saptandı ve shunt revizyonu yapıldı.

SONUÇ: Yazımızda, shunt takılmış hastalarda nörolojik muayenenin görüntüleme tetkiklerinden çok daha önemli olduğunu, bu iki parametrenin aynı hızda gelişmediğini vurguladık. Ventriküler genişleme olmadan ortaya çıkan klinik bulguların nedenleri tartıştık.