Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Erişkin Deformite
Ali Fahir ÖZER1, Tuncay KANER2
1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Erişkin deformite omurganın dejenerasyonu sonucunda oluşan ve genellikle ileri yaşlarda karşımıza çıkan bir patolojidir. Erişkin deformitede ağrı ve zamanla gelişen fonksiyon kaybı ön plandadır. Yetişkin deformite bu özellikleri ile idiopatik adelosan skolyozdan ayrılır. Primer dejeneratif skolyoz yetişkin deformiteler içinde en çok karşılaştığımız bir durumdur. İlerleyen yetişkin deformitenin başlangıç döneminde posterior dinamik stabilizasyon sistemleri kullanılabilir. İlerlemiş erişkin skolyoz ve deformite tedavisi osteotomileri içeren füzyon ve enstrümantasyonu içerir. Erişkin deformite cerrahileri yüksek morbidite ve komplikasyon oranlarına sahiptir.