Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Kifoz: Tanı, Gruplama ve Tedavi Yöntemleri
Onur YAMAN1, Sedat DALBAYRAK2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Nöro-Spinal Akademi, İstanbul, Türkiye

Özet

Yan direkt grafide, T5 üst uç plağı ile T12 alt uç plağı arasındaki Cobb açı ölçümünün 40 dereceden daha fazla olmasına kifoz denir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak kifoz görülse de en iyi bilinen şekli ile Scheuermann Kifozu sagital dengede bozukluğa neden olmaktadır. Konservatif tedaviye rağmen geçmeyen ağrı, ilerleyici nörolojik defisit ya da kozmetik nedenlerle cerrahi düşünülmelidir. Bu amaçla hastaya uygun olan düzeltme osteotomileri ile omurganın dizilimi sağlanarak bozulan sagital denge yeniden kurulmaya çalışılır.