Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Epilepside Cerrahi Tedavi
Atilla ERDEM1, Nurhan AVMAN1, Onur KARAN2, Ertekin ARASIL1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Özet

Epilepsinin medikal tedavisiyle kontrol edilemediği durumlarda cerrahi tedavi bir alternatif olarak seçilebilir. Özellikle son yıllarda cerrahi uygulamaların epilepsi tedavisindeki önemi kabul edilmeye başlanmıştır.

Epilepsi cerrahisinin uygulandığı merkezler arasında henüz diagnostik veya cerrahi uygulama bakımından bir standard kurulamamıştır. Ancak yeni teknolojik gelişmelerin de yardımıyla her geçen gün preoperatif değerlendirme ve ameliyat tekniği konusunda ilerlemeler kaydedilmektedir.

Epilepsi cerrahisinde operatif uygulamaya en uygun vakalar, çıkartılabilir bir bölgede lokalize epileptojenik foküsü olan vakalardır.

Bu yazımızda, uyku EEG sinin epileptojenik foküs identifikasyonundaki teknik ve önemi belirtilmiş, ayrıca uyku EEG siyle foküs belirlendikten sonra operatif kortikal kayıtlarının yardımıyla foküs rezeksiyonu uygulanan 3 vakanın yorumu takdim edilmiştir.