Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Kalsifiye Epidural Hematom (Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
İ. Semih KESKİL, Necdet ÇEVİKER, M. Kemali BAYKANER, HızırALP
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Geç dönemde kalsifiye olan bir ekstradural hematom (EDH) olgusu ve kalsifikasyonda rol oynayan mekanizmalar literatür ışığında tartışıldı.