Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Epilepside İnvaziv Monitorizasyon
Ayşe KARATAŞ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

İlaca dirençli epilepside cerrahi güvenli ve etkilidir. Cerrahi öncesi değerlendirme genellikle çeşitli invaziv olmayan yöntemler ile epileptojenik odağın lokalizasyonuna dayanır. İnvaziv olmayan teknikler ile epileptojenik odak kesin olarak tespit edilemediği zaman invaziv monitorizasyon dikkate alınır. Subdural grid/strip ve derin elektrotlar invaziv monitorizasyon için temel seçenekleri oluştururlar.