Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu
Ali SAVAŞ1, Cenk AKBOSTANCI2
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Parkinson hastalığı’nda medikal tedavinin yetersiz kaldığı veya yan etkilerin ortaya çıktığı dönemde cerrahi uygulamalar gündeme gelmektedir. Günümüzde, Parkinson hastalığında en sık olarak yapılan cerrahi tedavi bilateral subtalamik nukleus-derin beyin stimülasyonudur. Bu makalede Parkinson hastalığında derin beyin stimülasyonunun genel prensipleri ve cerrahi tekniğimize ait bilgiler aktarılmaktadır.