Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Depresyonda Cerrahi Tedavi
Yasin TEMEL1, Ersoy KOCABIÇAK1,2
1Maastricht Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Maastricht, Hollanda
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Medikal tedaviye dirençli depresyonun (MTDD) cerrahi tedavisi, her geçen gün bu hastalarda daha fazla derin beyin stimülasyonu (DBS) yönteminin uygulanmasıyla yeni bir döneme girmektedir. DBS’in etki mekanizmaları halen tam olarak anlaşılamasa da, tedavinin nasıl işe yaradığını aydınlatmak için günümüzde bu konuyla ilgili preklinik çalışmalar da yapılmaktadır. DBS, mevcut formuyla MTDD tedavisinde oldukça yeni bir cerrahi tedavidir. Ancak depresyonun yönetiminde cerrahi kullanımının tarihi ablatif prosedürler ve vagal sinir stimülasyonunun kullanımıyla çok daha eskidir.

Bu derlemede, ana vurguyu DBS üzerine yaparak MTDD’nin klinik cerrahi tedavilerini gözden geçiriyoruz. Ayrıca DBS mekanizmalarıyla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkaran preklinik verileri de tartışıyoruz.